محمد علیزاده

محمد علیزاده

کارشناس خرید و فروش ملک همچنین مالک شرکت Project Turkiye

خرید و فروش ملکهای لاکچری و خاص, مشاوره در راه اندازی کسب و کار

Mobile : +90(545)123-5200

QR Code