گروه ۲۰-۲۲ با هدف کمک به مهاجرين در کشور ترکیه راه اندازی شده است. این گروه در صدد بر آمده تا با استفاده از مهارت خود در تکنولوژی و فناوری بتواند به همه مهاجرين که به هردلیلی مجبور شده اند خانه مادري خود را ترک کنند کمک کند.
از اینرو برنامه ای مدون با منظور پیاده سازی در دوسال باهدف کسب در آمد و همچنین ایجاد بستری مناسب برای مهاجرین تا بتوانند نیازهای اولیه خود را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت دریافت نمایند تهیه کرده است.

عزیزان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق واتساپ (اگر در ایران هستند) یا سایر راه های ارتباطی تماس حاصل نمایند.

تلفن : +905411165636