املاک

املاک

خانه های نوساز

در این قسمت خانه هایی که هنوز کلید نخورده اند یا املاک نوساز قرارداده شده است.

وطن داشی

مناسب دریافت پاسپورت ترکیه

با املاک این قسمت میتوانید برای وطن داشی اقدام نمایید

املاگ

خانه های بالای ۲ سال

خانه هایی که عمرآنها بالای ۲ سال است

زمین

زمین

در این قسمت زمینهایی که برای فروش هستند قرار داده شده است

فروشگاه مغازه

فروشگاه

در اینجا فروشگاه هایی که برای اجاره یا فروش هستند قرار داده شده است

اجاره

اجاره

منزل مورد نظر خود برای اجاره را میتوانید در این قسمت ببینید